Posts

Dead by Daylight Mobile เตรียมเปิดให้ได้เล่นเร็วๆนี้

เกม Genshin Impact ปล่อยฉาก Cutscene สวยๆ ออกมาให้ชมกัน

Infinity Ward ออกมาประกาศมีคนเล่น Call of Duty Warzone กว่า 15ล้าน คน!!!

DOOM Eternal – อีก 1 อาทิตย์สิ้นสุดการรอคอย!!!